Klasse 5A (Utermann)

SPM++

MoA

DiA

MiA

DoA

FrA

MoB

DiB

MiB

DoB

FrB

7:55 - 8:55

WEC
D
r141

WEC
D
r141

WEB
Bio
r306

ZUR
Mus
r182

UTE
Sp
rZw1

ROT
Ek
r141

WEC
D
r141

WEC
D
r141

HOP
M
r141

UTE
Sp
rZw1

9:00 - 10:00

HOP
M
r141

PÖP
Phy
r283

FRI
Pol
r141

HOP
M
r141

UTE
Sp
rZw1

KOS
Ku
rKell

SAW
KR_I
r141
FRI
KR_II
r247
GOU
ER_I
r142
GOH
PPl_I
r144

SAW
KR_I
r141
FRI
KR_II
r247
GOU
ER_I
r142
GOH
PPl_I
r144

ZUR
Mus
r182

UTE
Sp
rZw1

10:20 - 11:20

PÖP
Phy
r283

SAW
KR_I
r141
FRI
KR_II
r222
GOU
ER_I
r142
GOH
PPl_I
r144

UTE
E5
r141

UTE
Sp
rBad2

ROT
Ek
r141

HOP
M
r141

FRI
Pol
r141

WEB
Bio
r306

WEC
D
r141

UTE
E5
r141

11:25 - 12:25

UTE
E5
r141

HOP
M
r141

ZUR
Mus
r182

KOS
Ku
r128

KOS
Ku
r128

UTE
E5
r141

PÖP
Phy
r283

HOP
M
r141

UTE
ITG_E
r232

FRI
Pol
r141

12:50 - 13:50

 

PET
DFör_E
r141

FRI
KLL_E
r141

UTE
E5
r141

WEC
D
r141

UTE
Sp
rBad1

PET
DFör_E
r141

 

UTE
E5
r141

ROT
Ek
r141

14:20 - 15:35