Stufe Q1

SPM++

MoA

DiA

MiA

DoA

FrA

MoB

DiB

MiB

DoB

FrB

7:55 - 8:55

LEU
f1
r227
FLA
s01
r262

WEB
BI1
r308
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

GUB
bi2
r308
SUE
ch1
r301

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r223
STA
PH1
r281

FLA
s01
r262

GUB
bi2
r306
SUE
ch1
r301

KIE
ku1
r128
KOS
ku2
rKell
KLH
mu1
r184

KIE
ek1
r224
STA
if1
r231
WIT
pa1
r264

PIR
d1
r271
KEM
e1
r222
STA
m1
r264

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r264
STA
PH1
r281

9:00 - 10:00

FLA
d3
r262
LÜK
e2
r263
BIT
ge1
r228

BRE
ge2
r224
FRI
sw1
r228

KIE
ek1
r224
STA
if1
r231
WIT
pa1
r264

PIR
d1
r271
KEM
e1
r262
STA
m1
r273

BRE
ge2
r223
FRI
sw1
r222

SNB
bi1
r306
FRA
d2
r223
PÖP
ph1
r283

FLA
d3
r264
LÜK
e2
r263
BIT
ge1
r223

SNB
bi1
r305
FRA
d2
r223
PÖP
ph1
r281

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r264
STA
PH1
r281

WEB
BI1
r306
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

10:20 - 11:20

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r264
STA
PH1
r281

KRI
er1
r228
ESP
kr1
r227
FRI
kr2
r224
PIR
pl1
r262

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r264
STA
PH1
r283

KRI
er1
r228
ESP
kr1
r222
FRI
kr2
r224
PIR
pl1
r264

KIE
ku1
r128
KOS
ku2
rKell
KLH
mu1
r182

PIR
d1
r271
KEM
e1
r222
STA
m1
r264

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r264
STA
PH1
r281

BRE
ge2
r223
FRI
sw1
r222

KRI
er1
r228
ESP
kr1
r222
FRI
kr2
r224
PIR
pl1
r262

SNB
bi1
r306
FRA
d2
r223
PÖP
ph1
r283

11:25 - 12:25

WEB
BI1
r306
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

PIR
d1
r147
KEM
e1
r262
STA
m1
r264

WEB
BI1
r305
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

SNB
bi1
r306
FRA
d2
r223
PÖP
ph1
r281

KRI
er1
r228
ESP
kr1
r222
FRI
kr2
r224
PIR
pl1
r262

BIT
D2
r263
KEM
E2
r262
WKO
M1
r264
STA
PH1
r281

KRI
er1
r228
ESP
kr1
r227
FRI
kr2
r224
PIR
pl1
r262

WEB
BI1
r305
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

LEU
f1
r227
FLA
s01
r262

PIR
d1
r271
KEM
e1
r222
STA
m1
r264

12:50 - 13:50

BRE
ge2
r223
FRI
sw1
r222

KIE
ku1
r128
KOS
ku2
rKell
KLH
mu1
r182

SNB
bi1
r306
FRA
d2
r223
PÖP
ph1
r281

LEU
f1
r227
FLA
s01
r262

WEB
BI1
r306
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

WEB
BI1
r306
NIE
D1
r270
SHÄ
M2
r264
BRE
SW1
r222

BRE
ge2
r223
FRI
sw1
r222

LEU
f1
r227
FLA
s01
r262

KIE
ku1
r128
KOS
ku2
rKell
KLH
mu1
r182

FLA
s01
r262

14:20 - 15:35

KIE
ek1
r224
STA
if1
r231
WIT
pa1
r264

BÜK
sp1
rSt2
KEM
sp2
rSt3
WET
sp3
rZw1

FLA
d3
r264
LÜK
e2
r263
BIT
ge1
r223

GUB
bi2
r308
SUE
ch1
r301

 

KIE
ek1
r224
STA
if1
r231
WIT
pa1
r264

BÜK
sp1
rSt2
KEM
sp2
rSt3
WET
sp3
rZw1

FLA
d3
r264
LÜK
e2
r263
BIT
ge1
r223

GUB
bi2
r308
SUE
ch1
r301