Stufe Q2

SPM++

MoA

DiA

MiA

DoA

FrA

MoB

DiB

MiB

DoB

FrB

7:55 - 8:55

GUB
ch1
r301
PIR
d1
r273
WRI
ph1
r281

GÖS
er1
r228
ESP
kr1
r227
PIR
pl1
r271

WEB
bi2
r305
KOS
ku1
r128
KLH
mu1
r182

SAW
d2
r247
SHÄ
m1
r264
TRA
s01
r224

GUB
bi1
r306
ROT
ek1
r224
STA
if1
r231
DUD
pa1
r263

 

 

 

 

 

9:00 - 10:00

UTE
e1
r271
FRA
ge2
r223
SHÄ
m2
r264

NIE
D1
r270
UTE
E1
r271
LÜK
GE1
r223
GOU
M1
r273
PÖP
PH1
r305

GUB
BI1
r308
GÖS
D2
r222
TRA
E2
r262
WKO
M2
r273

SUE
ch2
r301
WEC
e2
r270
PAK
s02
r224
FRI
sw2
r222

GUB
BI1
r306
GÖS
D2
r224
TRA
E2
r262
WKO
M2
r273

 

 

 

 

 

10:20 - 11:20

SUE
ch2
r301
WEC
e2
r247
PAK
s02
r224
FRI
sw2
r222

NIE
D1
r270
UTE
E1
r271
LÜK
GE1
r223
GOU
M1
r273
PÖP
PH1
r305

NIE
D1
r270
UTE
E1
r271
LÜK
GE1
r223
GOU
M1
r273
PÖP
PH1
r281

NIE
D1
r270
UTE
E1
r271
LÜK
GE1
r223
GOU
M1
r273
PÖP
PH1
r281

GUB
BI1
r306
GÖS
D2
r224
TRA
E2
r262
WKO
M2
r273

 

 

 

 

 

11:25 - 12:25

KIE
ek2
r224
FRA
ge1
r223
SEI
sw1
r228

LÜK
GE_ZK1
r223
SEI
SW_ZK1
r222
FRI
SW_ZK2
r270

GUB
bi1
r308
ROT
ek1
r224
STA
if1
r231
DUD
pa1
r263

GUB
BI1
r308
GÖS
D2
r222
TRA
E2
r262
WKO
M2
r273

SAW
d2
r247
SHÄ
m1
r264
TRA
s01
r263

 

 

 

 

 

12:50 - 13:50

WEB
bi2
r306
KOS
ku1
rKell
KLH
mu1
r182

SUE
ch2
r301
WEC
e2
r247
PAK
s02
r224
FRI
sw2
r222

SAW
d2
r247
SHÄ
m1
r264
TRA
s01
r224

UTE
e1
r271
FRA
ge2
r223
SHÄ
m2
r264

GUB
ch1
r301
PIR
d1
r273
WRI
ph1
r281

 

 

 

 

 

14:20 - 15:35

LÜK
GE_ZK1
r223
SEI
SW_ZK1
r222
FRI
SW_ZK2
r270

KIE
ek2
r224
FRA
ge1
r223
SEI
sw1
r222

ROT
sp1
rSt1
KEM
sp2
rSt2
WAT
sp3
rSt3

GÖS
er1
r228
ESP
kr1
r227
PIR
pl1
r271